Το Τεχνικό Γραφείο Kyriakidis παρέχει υπηρεσίες στον τεχνικό τομέα, στην κατηγορία των οικοδομικών έργων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για τον ιδιώτη ή τον επαγγελματία.

Το γραφείο ιδρύθηκε από τον Κυριακίδη Ι. Ευθύμιο Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (Μηχανικός Δομικών Έργων) Ενεργειακός Επιθεωρητής - Εργολήπτης Δημοσίων Έργων - Ελεγκτής Δόμησης.